Καταχωρείστε τα στοιχεία σας παρακάτω για να εγγραφείτε και να συμμετάσχετε στο επιδοτούμενο πρόγραμμα Voucher Επιστημόνων με κέρδος 600 ευρώ

Το Κε.Δι.Βι.Μ. EDU4U ως δικαιούχος Πάροχος Τηλεκατάρτισης ζητά την εξουσιοδότησή σας, προκειμένου να συμμετάσχετε στο επιδοτούμενο πρόγραμμα Voucher Επιστημόνων με κέρδος 600 ευρώ.